mikrourqanizm

mikrourqanizm
<mikro. . . və yun. organismus> Adi gözlə görünməyən bitki və ya heyvan orqanizmi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”